Medicină comună germană

Câteva puncte de plecare comune ne sunt necesare pentru împlinirea acestui lucru: să ne cunoaștem bine și foarte bine, fiecare în parte, inclusiv ca grup etnic și cultural, să ne cultivăm capacitatea de auto-reflecție și de observație, să identificăm diferențele din jur și să fim pozitiv curioși în legătură cu acestea, să dorim să ne informăm asupra specificului diferențelor, să le asimilăm parțial și să ne identificăm limitele de la care cunoașterea nu mai înseamnă asimilare și adaptare, ci doar informare.

Medicină comună Germania

Universitatea ,Grigore T. Centrul de Limbi Moderne și Integrare Culturală reprezintă chintesența acestui fenomen, casa tuturor și șansa unei ferestre deschise spre celălalt. Această viziune incluzivă este susținută de managementul universității noastre, prin investiții și acțiuni pe termen mediu și lung.

Medicină comună germană

În contextul unei dinamici profesionale intense, Centrul oferă posibilitatea unor experiențe interculturale și plurilingve care permit exersarea unor contexte profesionale diverse și, mai ales, sprijinirea celor implicați în a depăși stereotipiile culturale și a se situa pe poziții care promovează buna comunicare, înțelegerea și respectul reciproc. Bazat pe tradiție și Medicină comună germană, proiectul de dezvoltare a Centrului preia câteva valori perene: colaborarea între studenții internaționali și cei români, între studenți și cadrele didactice, între comunitatea academică a universității noastre și alte universități, ori cu cetățenii orașului Iași.

Medicină comună germană

Rolul major al Centrului în direcția adresabilității externe este de a oferi Iașului un prilej de a înțelege interculturalitatea, plurilingvismul și valorile sale prin acțiuni cu impact asupra comunității locale. Tot acest complex de fenomene sociale are și randament economic, constituind un aport la dezvoltarea, în acest sens, a orașului.

Într-o lume în care mobilitatea în profesia medicală este din ce în ce mai frecventă, formarea medicilor într-un climat academic de înaltă calitate, medical și lingvistic, îi ajută pe studenții și absolvenții noștri, străini și români, să se implice cu succes în contexte internaționale, în mobilități, și să aibă cariere de succes în diferite sisteme medicale din lume.

Internaționalizarea învățământului academic, prin predarea de conținut medical în trei limbi, aduce limba română academică alături de alte limbi de mare răspândire engleza și franceza.

Limba română pentru conținuturi academice medicale apare astfel în mentalul colectiv pe o poziție dezirabilă, iar motivația pentru perfecționarea deprinderilor de comunicare profesională în limba română va fi susținută printr-o paletă lărgită de opționale în paralel cu activitățile pentru studenți în proiecte europene dedicate educației lingvistice sau medicale.

Medicină comună germană

Prezența în resursele disciplinei a unor MOOCS platforme deschise de învățare și a altor resurse virtuale este o componentă atractivă, care deschide accesul la învățare și inițiative culturale, lingvistice și profesionale disponibile tuturor celor interesați. Într-o instituție, la viața căreia participă și grupuri din etnii diferite, în care știința, educația și grija față de om sunt legate indisolubil, Medicină comună germană Centrului nostru este, ca prin componenta lingvistică, să Medicină comună germană la asimilare științifică la cel mai înalt nivel, la înțelegerea și respectul față de cel care este Medicină comună germană de noi, față de limba și tradițiile lui, față de drepturile și credințele lui.

Conviețuirea instituțională, dar și cea comunitară, face ca, învățând unul de la celălalt și bucurându-ne de diversitate, să contribuim la o lume mai frumoasă și mai bogată.

Medicină comună germană

Ațiputeafiinteresat